Planovi podjele letaka, direct mailing, novinski umetci, distribucija u poštanske sanducice

Individualno osmišljeni planovi podjele reklamnog materijala od strane naših strucnjaka omogucuju klijentima potpuni pregled distribucijskog podrucja. Distribucija se može ostvariti putem podjele materijala u poštanskim sanducicima, ulaganjem u novine ili direct mailingom. Svakom klijentu možemo ponuditi atraktivne uvjete jer nam je opseg distribucije zaista ogroman.