slovensko, hrvaško, srbsko

Prevod ni enostavno samo prevod. V prevod je treba vnesti originalnost in uglašenost osnovnega koncepta, ne da bi se izgubila točnost sporočila in moč izražanja. To nam uspeva, saj tekste prevoda pri nas pregleda in popravi več strokovnjakov. Kakovost takšnega dela je opazna. Leta 2008 nas je obiskala skupina študentov iz Maribora pod vodstvom Prof. Irene Stramljič Breznik in ugotovila, kako pri Würcher Medii nastane kakovosten prevod.