Načrtovanje delitve letakov, direktni mailing, vlaganje v časopise, distribucija v poštne nabiralnike

Naši planerji individualno izdelajo načrt delitve letakov. Tako stranki vnaprej omogočimo pregled nad celotnim območjem delitve. Delitev letakov je možna preko pošte ali dostave na dom, vlaganja v časopise ali direktnega mailinga. Zaradi ogromnega obsega distribuiranih letakov lahko vsaki stranki omogočimo atraktivne pogoje sodelovanja.