Planiranje, izdelava radijskega oz. TV oglasa, predvajanje

Kot medijski eksperti z veseljem prevzamemo načrtovanje, izdelavo spota, pa tudi predvajanje. Kontakti z deželnimi in lokalnimi postajami omogočajo idealno pokritost.