Colour management, proff, overa štampe

Pre odlaska materijala u štampu moraju biti ispunjeni standardi kvaliteta. Posebno razvijenim kontrolnim obrascima proveravamo tacnost teksta, boje i sadržaja svih grafickih proizvoda. Kako bismo unapred znali što ce izaci iz štampe, radimo s besprekornim colour managementom. Proof nam omogucuje reagovanje na greške u boji još u fazi pred štampe i tako daje mogucnost da klijentima unapred pružimo uvid u planiranu štampu, a partnerima u štamparijama obezbedimo odgovarajuce alate za kontrolu boje.